Luktsanering

Vi utför doftsaneringar för att avlägsna dofter så som rök, djurdofter, mögel etc.Detta sker ofta genom en kombination av flera olika metoder:

Ozonbehandling: Ett aggregat som producerar industriellt ozon placeras i det fordon som skall behandlas.
Ozonet oxiderar luften i fordonet och bryter på detta sätt ner de beståndsdelar som orsakat den dåliga lukten.
En behandling tar minst 24 timmar, ofta längre vid svåra doftangrepp.

Torrfoggning: Med denna metod placeras en ”rökmaskin” i fordonet och kupén rökfylls med en rök som framställs utifrån en descinfektionsvätska i foggeraggregatet. På samma sätt som vanlig rök tränger in i minsta skrymsle, så penetrerar även denna descifektionsrök alla springor och även textilier. På detta sätt når den alla doftkällor och descinfektionsmedlet bryter ner doften och avlägsnar den. Detta görs alltid i samband med en invändig rekonditionering, då röken lämnar en tunn hinna på fönster och plastmaterial. Den fläckar dock inte textilier eller skadar känsliga material som skinn och mocca.

För alla typer av doftsaneringar gäller den enkla sanningen att källan till doften måste avlägsnas så mycket det bara går innan behandlingen. Om inte så kommer doften snart tillbaka igen.

Doftsaneringar är ofta bland de mest komplicerade arbetsuppgifter vi stöter på, då det i många fall är otroligt svårt att avlägsna alla doftkällor.


Exempel på riktigt svåra dofter:

Sur mjölk: Utspilld mjölk i tjocka golvmattor kan ofta kräva en total demontering av mattan ur fordonet, varefter
denna genomspolas med vattenslang och bakteriedödande medel. Därefter kan man behöva köra en foggning av kupén med mattan urplockad, för att därefter köra en ozonbehandling då den torkade mattan monterats igen.

Bensin: Liksom med mjölk så bör man spola igenom mattan, men i detta fall med petroleumavfettning som rengöringsmedel, då denna löser bensinen. Även efter upprepade ozonbehandlingar och/eller foggningar brukar en svag doft kvarstå.

Andra dofter som är något lättare att få bukt med är:

Röklukt: Här klarar man sig ofta med ozonbehandling alternativt torrfoggning.
Möjligen kan man få upprepa behandlingen en gång efter några dagar, då man sällan känner något direkt efter behandlingen utan viss doft kan snarare ”krypa” tillbaka då man rör sig i sätten och liknande.

Djurlukt: Här brukar problemet ofta ligga i att få bort källan till doften, men detta brukar gå att ordna med textiltvätt och tvätt av bagagerumsbeklädnad följt av en ozonbehandling.